Pogawędnik filozoficzny

O Fryderyku Nietzschem - kompozytorze mniej znanym

October 12, 2020 Piotr Domeracki, Weronika Domeracka, Kinga Kaśkiewicz, Marcin T. Zdrenka Episode 29
Pogawędnik filozoficzny
O Fryderyku Nietzschem - kompozytorze mniej znanym
Show Notes

Zapraszamy na odcinek z suspensem, w którym próbujemy sobie poradzić z zaskakującym odkryciem muzycznym Piotra Domerackiego i związanym z nim poważnym brakiem naszej wiedzy o historii filozofii.
Do tego namawiamy pewną nastolatkę na minikoncert w internetach a Kingę Kaśkiewicz na opowieść jak to naprawdę z tym Fryckiem Nietzschem jako  muzykantem było. A wszystko to na nutę „Marsza węgierskiego”.