Calamus Lutheran Parish Sermons

Worship 2022-10-02

October 02, 2022 Calamus Lutheran Parish Season 2022 Episode 1002
Calamus Lutheran Parish Sermons
Worship 2022-10-02
Show Notes

Worship by Pastor Leah Holloway-Nilsen.  Reading: Habakkuk 1:1-4; 2:1-4.  Gospel: Luke 17:5-10.