Stiftelsen Evangeliesenteret

Andakt av Pål Andre Joys Wigart

March 20, 2020 Evangeliesenteret
Stiftelsen Evangeliesenteret
Andakt av Pål Andre Joys Wigart
Chapters
Stiftelsen Evangeliesenteret
Andakt av Pål Andre Joys Wigart
Mar 20, 2020
Evangeliesenteret

Gud kan bruke alt til sin ære. 
Romerbrevet 8:28:
Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning". 

Show Notes

Gud kan bruke alt til sin ære. 
Romerbrevet 8:28:
Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning".