Gofore Agile Podcast

Gofore Agile Podcast - Sami Kutvonen - Tiimin suorituskyvyn salaisuudet

June 03, 2020 Jari Hietaniemi / Sami Kutvonen Season 1 Episode 11
Gofore Agile Podcast
Gofore Agile Podcast - Sami Kutvonen - Tiimin suorituskyvyn salaisuudet
Show Notes

Tänään vieraanani on Sami Kutvonen, tekninen projektipäällikkö, Scrum Master ja Agile Coach. Tässä jaksossa keskustelemme Tiimin suorituskyvystä.

Googlen Oxygen projekti selvitti 2008 tienoilla, että millainen on hyvä johtaja. Vastauksia olivat hyvä coach, valtuuttaa tiimin, luo yhtenäisen ja mukaansa ottavan ympäristön, on itse tuottava ja tuloslähtöinen, hyvä viestijä.. Samalla kuitenkin huomattiin, ettei johtajuus kertonut mitään organisaation suorituskyvystä.

Perustettiin Aristotle projekti, joka  alkoi selvittämään tehokkaan tiimin kaavaa. Googlen Project Aristotle -hanke, tutki satoja Googlen tiimejä. Lähtöteoria oli, että paras ryhmä syntyy yhdistämällä parhaat yksilöt, mutta tutkimuksen tulokset osoittivatkin toisin. 

Tutkimusaineiston perusteella tutkijat tulivat siihen tulokseen, ettei tiimin menestymiselle ollut merkitystä sillä, millaisia yksilöitä tiimissä oli. Tausta, kokemus, koulutus, tyyli jne eivät olleet merkityksellisiä. Googlen tutkimuksen mukaan kaikkia menestyneitä tiimejä yhdisti kuitenkin yksi piirre: ryhmässä vallitseva "psykologinen turvallisuus". Tämä osoittautui olevan tärkein osatekijä, joka tekee tiimistä toimivan.

Miksi: Jos tiimi toimii jonkinlaisessa kokeilua vaativassa kompleksisessa ympäristössä, niin tiimissä pitää vallita luottamus. Muuten ei uskalleta tehdä ketterän etenemisen vaatimia kokeiluita. Ketteryys vaatii luottamusta.

Milloin: Ellei tiimissä uskalleta sanoa ääneen, että kuninkaalla ei ole vaatteita, niin on aika satsata tiimin psykologiseen turvallisuuteen ja laajemmin kehittää suorituskykyä. Ellei tiimin toiminta ole läpinäkyvää, ketterää ja innovatiivista, niin tähän kannattaa erityisesti panostaa.

Miten: Käymme ensin läpi Googlen mallin https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/

Sitten käymme läpi Lencionin The Five Dysfunctions of a Team kirjan esittelemän  https://medium.com/taskworld-blog/lencionis-5-dysfunctions-of-a-team-330d58b2cd81

Flow: Lopuksi palautamme mieliin, että tiimin suorituskyky on vain yksi osa tiimin Flowta, joka voidaan jakaa Csíkszentmihályin Flow teorian mukaisesti osa-alueisiin: Yhteenkuuluvuus, vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja hyväntekeminen.