Gofore Agile Podcast

Gofore Agile Podcast - Juhana Harmanen - Saavutettavuus

October 14, 2020 Jari Hietaniemi / Juhana Harmanen Season 2 Episode 2
Gofore Agile Podcast
Gofore Agile Podcast - Juhana Harmanen - Saavutettavuus
Show Notes

Kaikkien viranomaistahojen ja julkiseen sektoriin lukeutuvien toimijoiden verkkopalveluiden tulee huomioida saavutettavuuden erityisvaatimukset 23.9.2020 mennessä. Yksityisen sektorin toimijoiden mm. vesi- ja energiahuolto, posti, liikenne, vakuutus- ja pankkipalvelut 1.1.2021 mennessä. Mobiilipalvelut kaikkien osalta 23.6.2021 mennessä.

* Saavutettavuutta ohjaa kaksi periaatetta. Design for all ja usability for everyone.
* Kun palvelua lähdetään muotoilemaan, suunnittelemaan designia, käyttötapauksia, käytettävyyttä, niin me on havaittu että paras lopputulos saadaan kun kaikki osapuolet pääsee osallistumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
* Goforen toteuttama Suomi.fi-palvelu on oppikirjaesimerkki saavutettavuuden huomioivasta verkkopalvelusta.
* Saavutettavuus ei sinällään tee eroa ketterään kehitykseen muuta kuin että sen mukanaan tuomat erityisvaatimukset tulee ottaa huomioon kehityksen eri vaiheissa. 
* Saavutettavuus ei ole mikään uusi asia. Web Content Accessibility Guidelines eli verkkopalveluiden sisällön saavutettavuuden ohjeistustakin on päivitetty ja ylläpidetty jo toistakymmentä vuotta. 
* Alusta asti saavutettavasti eli teknisestä näkökulmasta semanttisesti oikein toteutettu järjestelmä on myös usein helpompi ylläpitää, sekä toimii suoraan erilaisilla alustoilla, kuten selainten ja mobiililaitteiden lisäksi älykelloilla.
* Palvelu joka toteutetaan saavutettavuuden periaatteita noudattaen on varmasti hyvä käyttää myös tavallisen käyttäjän näkökulmasta. 

https://gofore.com/kyvykkyydet/web-kehitys/

https://gofore.com/saavutettavuus-osana-digitaalisten-palveluiden-kehitysta/