Nieuwe Oogst

Podcast: College Boer met Han Swinkels

March 18, 2022 Nieuwe Oogst Season 1 Episode 1
Nieuwe Oogst
Podcast: College Boer met Han Swinkels
Show Notes

Het kabinet wil naar een meer dierwaardige veehouderij. Hierover moet een convenant worden gesloten met de sector. Wat moet in dit convenant komen te staan? Wat is een dierwaardige veehouderij eigenlijk en wat betekent dit voor vee, veehouder en verdienmodel? Dit thema staat centraal in de eerste aflevering van College Boer. De gast is Han Swinkels.