Nieuwe Oogst

Coronapodcast: ‘Stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost’

April 03, 2020 Nieuwe Oogst Season 1 Episode 3
Nieuwe Oogst
Coronapodcast: ‘Stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost’
Show Notes

Landbouwminister Carola Schouten wil doorpakken. De stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost. Immers, zonder vergunning geen economische ontwikkeling. ‘Ook boeren moeten hun stallen weer kunnen bouwen.’ Om dat te bereiken, zijn concrete, juridisch houdbare maatregelen nodig die de stikstofuitstoot direct verminderen. Het Landbouw Collectief schortte het overleg op. ‘We zijn het over veel eens, maar enkele punten kunnen niet’, reageert Schouten in een vraaggesprek met Nieuwe Oogst. 

Ontspannen oogt landbouwminister Carola Schouten, ondanks alle hectiek die het stikstofdossier en de coronacrisis met zich meebrengt. Aan haar eigen beleid van kringlooplandbouw, streekproducten en herbezinning van het mestbeleid komt ze nu lastig aan toe. Stikstof en de coronacrisis vragen al haar aandacht. Ze is bezorgd en heeft haast met het zoeken naar oplossingen.

‘Iedereen is ongerust over zijn of haar gezondheid en ook wat het effect van de coronacrisis zal zijn op de economie. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar wat we wel weten, is dat we een oplossing voor het stikstofvraagstuk moeten vinden. Als we dit probleem laten bestaan, kan de vergunningverlening een beperkende factor worden als de economie aantrekt. Dat mag niet gebeuren.’