Nhà Ở Xã Hội IEC  Podcast Artwork Image

Nhà Ở Xã Hội IEC

Nhà ở xã hội IEC

Nhà ở xã hội IEC Tứ Hiệp Thanh Trì là dự án chung cư được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại xã Tứ HIệp, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. Chi tiết về nhà ở xã hội IEC hãy liên hệ với G6 Land
Episodes