Växtskyddspodden

Växtskyddspodden E45 – kan växtskyddsmedel hjälpa till att optimera kväve insatsen? Denna fråga ställdes till Fredrik Tidström VÄXTAB och Peter Löfgren BASF av Robert Racz. Försöksresultat visar detta och det blev en bred diskussion runt ämnet kväve. T

January 20, 2023 BASF Agricultural Solutions Nordics Episode 45
Växtskyddspodden
Växtskyddspodden E45 – kan växtskyddsmedel hjälpa till att optimera kväve insatsen? Denna fråga ställdes till Fredrik Tidström VÄXTAB och Peter Löfgren BASF av Robert Racz. Försöksresultat visar detta och det blev en bred diskussion runt ämnet kväve. T
Show Notes

Växtskyddspodden E45 – kan växtskyddsmedel hjälpa till att optimera kväve insatsen?  Denna fråga ställdes till Fredrik Tidström VÄXTAB och Peter Löfgren BASF av Robert Racz.  Försöksresultat visar detta och det blev en bred diskussion runt ämnet kväve.  Tillväxtreglering, fungicid behandling, kväve finlir, noll rutor, väder m.m. avhandlades.  Samtalet avslutades med en discussion om användningen av drönare i jordbruket och vad ett closed transfer system är. Fredrik lyfte även på huven om vad hans nästa professionella initiativ är och vilken roll bla. väder prognoser kommer ha i detta.