Växtskyddspodden
Växtskyddspodden E59 – Hur ser framtiden ut? Väder? Ekonomi? Kronor och ören? Betning av potatis? Utbrändhet? Vem har "kollen"? Det var många olika ämnen som diskuterades när Växtskyddspodden gästades av Fredrik Tidström och Erik Sundell från Scand
Växtskyddspodden E59 – Hur ser framtiden ut? Väder? Ekonomi? Kronor och ören? Betning av potatis? Utbrändhet? Vem har "kollen"? Det var många olika ämnen som diskuterades när Växtskyddspodden gästades av Fredrik Tidström och Erik Sundell från Scand 51:08 Växtskyddspodden E58 – hur högteknologisk är utsädesutvecklingen? Vad driver företags utveckling? Vilka system använder de? Robert Racz ringde upp Mario Schneider och Dirk Decherf som bägge jobbar med utsädesutveckling på BASF för att lära mer om hur hö 49:07 Växtskyddspodden E57 – Blir det inget Farm To Fork program för EU? I början av 2020 lanserades det stora jordbruksprogrammet Farm to Fork i EU, med tydliga mål som skulle implementeras i 2030. Men nästan fyra år har gått, motståndet kraftigt mot förslag 17:32 Växtskyddspodden E56 – Hur många ordningar av insekter finns det? Hur många insekticider finns det registrerade i Sverige? Vilka insekter orsakar mest skada på fälten? Vilken roll kan användningen av IPM – integrerat växtskydd – spela för att kontrolle 49:59 Växtskyddspodden E55 – Vad för hösten med sig förutom kortare och kallare dagar? Råttor 😊 Dessa djur älskar att komma inomhus, gräva runt i spannmålshögar, bita och äta på kablar och det hela. Surt när en flermillions maskin står stilla för att råttorn 1:00:54 Växtskyddspodden E54 – Vilka frågor har du just nu om höstsådden? Vilka frågor får vi här på BASF från er lantbrukare? Det är fortfarande varmt här mot slutet av september och fukt finns i jorden, så mycket händer med de sådda grödorna. Robert Racz sam 36:37 Växtskyddspodden E53 – Vad gör du för att säkra att din höstraps övervintrar? Ditt höstvete? Kan ett betningsmedel säkra att höstvetet klarar vintern bättre? De senaste vintrarna har varit hårda och nollrutor har visat vilken dramatisk effekt t.ex. ti 42:13 Växtskyddspodden E52 – Vad känner vi egentligen till om den mest använda aktiva växtskyddssubstansen globalt, nämligen glyfosat? Är en falsk såbädd inför sommar/höstens rapssådd något att fundera på och hur hjälper glyfosat till med detta? Är tålamod någ 44:05 Växtskyddspodden E51 – har du tittat på säsong 2 av vår Follow a Farmer serie? En av de två svenska Follow a Farmers som medverkar i säsong 2 är Martin Andersson, från Löderups Växt AB. Martin mötte upp med Robert Racz för att prata om hur det är att dr 49:56 Växtskyddspodden E50 – vad händer ute i fälten just nu? Höstgrödorna ser generellt bra ut, men hur har vädret påverkat vårgrödorna och hur långt är de komna? Vad skall lantbrukarna tänka på idag och den närmaste månaden? Nu när det börjar bli varmt går 51:32 Växtskyddspodden E49 – Är det våra erfarenheter från tidigare som styr vad vi väljer idag? Robert Racz träffade Camilla Persson, som är Chef för Växtråd – Lantmännens odlingsrådgivning, och projektledare för Lantmännens strategiförsök, som delade med sig 49:31 Växtskyddspodden E48 – hur ser ditt höstvete och raps ut efter en utmanande vinter? Vad skall vi tänka på nu? Det är kallt (igen) men våren kommer snart och den kommer snabbt. Robert Racz bjöd in Mats Kilany, tillförordnad produktchef för Växtskydd på 39:47 Växtskyddspodden E47 - vad vet du om stallgödsel? Eller dess påverkan på miljön? Eller hur nitrifikationshämmare kan minska denna påverkan? Robert Racz och Thomas Wildt-Persson tar en ”djupdykning” i ämnet tillsammans med Line Strand, agronom och växto 48:38 Växtskyddspodden E46 – hur allvarlig är resistensen mot renkavle i Sverige? Vilken nytänkande kraft och innovation finns inom svenskt jordbruk och kan man tävla i det? Iris Feuerhahn från Jordbrukverket gästar Robert Racz igen för att berätta om den sen 30:34 Växtskyddspodden E45 – kan växtskyddsmedel hjälpa till att optimera kväve insatsen? Denna fråga ställdes till Fredrik Tidström VÄXTAB och Peter Löfgren BASF av Robert Racz. Försöksresultat visar detta och det blev en bred diskussion runt ämnet kväve. T 52:17 Växtskyddspodden E44 – vad har 2022 års försök och Follow a Farmer Kristian Johansson gemensamt? De är bägge del i årets sista Växtskyddspodd då Gunilla Berg från Jordbruksverket gästar Robert Racz och Ann-Kristin Nilsson och delar med sig erfarenheterna 50:42 Växtskyddspodden E43 – Ohållbart växtskydd? Är EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbart växtskydd egentligen mer ohållbart växtskydd? Lennart Wikström, agronom och journalist som bl.a. driver Lantbrukets Affärer lyfte detta i ett samtal m 1:00:12 Växtskyddspodden E42 – I en värld med sakta krympande valmöjligheter för olika växtskyddslösningar, berättade Iris Feuerhahn från Jordbruksverket för Robert Racz och Thomas Wildt-Persson om hur situationen ser ut för ogräsbekämpning på hösten i stråsäd. 33:02 Växtskyddspodden E41 – Tillväxtreglering är en billig försäkring för att säkra skörden av höstraps enligt Kalle Hedstad, lantbrukare på Mälarens norra sida. Höstsådden av raps har kommit igång i hela landet! Robert Racz och Peter Löfgren pratade med Kall 44:06 Växtskyddspodden E40 – Måste lantbruket välja mellan att öka produktiviteten, eller öka biodiversiteten eller minska koldioxidutsläpppen? Vad är framtiden för hållbarhet, precisionsjordbruk och innovation? Vad tänker svenska lantbrukare om dessa ämnena? 36:14 Växtskyddspodden E39 – efter två års paus var äntligen Borgeby Fältdagar tillbaka! Och vilket fest det blev! Solen sken och folk strålade. Robert Racz fångade några av de besökare och utställare som deltog, i ett avsnitt vi kallar «Röster från Borgeby» 39:57 Växtskyddspodden E38 – solen skiner och sedan regnar det omvartannat. Det blir varmare, men så sjunker temperaturen. Det går snabbt ute i fälten! Spannmälspriserna ligger fortfarande höga! Vad skall man tänka på? I ett extra insatt poddavsnitt ger Pe 48:33 Växtskyddspodden E37 – otroligt mycket forskning går in i att driva sockerbetsodlingen framåt. Nya sorter kommer och går. Vad är då utmaningarna i sockerbetsodling? Hur ser ogräsbekämpningen ut, betningsmöjligheterna, svamp strategierna? Hur har odlin 46:33 Växtskyddspodden E36 – sjukdomstrycket är hårt i Irland och England på grund av det våta vädret och resistensproblematik ett ständigt huvudbry. Men hur är situationen idag med höstvete och septoria/svartpricksjukan? Finns det växtskyddsmedel kvar för at 52:28 Växtskyddspodden E35 – har Lyckeby satt sin sista potatis? Knappast! Som företag växer de och det Lyckeby Starch AB inte vet om potatisodling och potatisstärkelse är inte värt att veta. Stefan Hansson, Odlingsutvecklare på Lyckeby gästades av Thomas Wi 48:49