על המלחמה

6 - איפה צ'רלי? - מלחמת חפש והשמד בסבך הטרופי

April 05, 2020 המכללה לפיקוד טקטי
על המלחמה
6 - איפה צ'רלי? - מלחמת חפש והשמד בסבך הטרופי
Chapters
על המלחמה
6 - איפה צ'רלי? - מלחמת חפש והשמד בסבך הטרופי
Apr 05, 2020
המכללה לפיקוד טקטי

האמריקניזציה של המלחמה. הפרק יעסוק במלחמה הממשית של ארצות הברית בוייטנאם באוויר, בים וביבשה. במהלך 1965 הסלימה המלחמה בוייטנאם עם תחילת מערכת ההפצצות האוויריות על צפון וייטנאם (מבצע רעם מתגלגל) והגעת היחידות הראשונות של המארינס והצבא לדרום וייטנאם. הפרק יבחן את המערכה בעמק יא דראנג והשפעתה על עיצוב האסטרטגיה האמריקנית על ידי מפקד הכוחות האמריקניים בוייטנאם הגנרל וויליאם ווסטמורלנד. כמו כן יעסוק הפרק במבצעי החפש והשמד שהיו הטקטיקה האמריקנית במטרה לגרום לכוחות הקומוניסטיים אבדות גדולות ככל האפשר בכל התנגשות צבאית (ספירת גופות).

בפרק זה ראיין המדריך הראשי של המכללה סא"ל במיל גדעון שרב את ד"ר טל טובי מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן 

סדרת פודקאסטים זו הופקה על ידי תמיר דורטלShow Notes

האמריקניזציה של המלחמה. הפרק יעסוק במלחמה הממשית של ארצות הברית בוייטנאם באוויר, בים וביבשה. במהלך 1965 הסלימה המלחמה בוייטנאם עם תחילת מערכת ההפצצות האוויריות על צפון וייטנאם (מבצע רעם מתגלגל) והגעת היחידות הראשונות של המארינס והצבא לדרום וייטנאם. הפרק יבחן את המערכה בעמק יא דראנג והשפעתה על עיצוב האסטרטגיה האמריקנית על ידי מפקד הכוחות האמריקניים בוייטנאם הגנרל וויליאם ווסטמורלנד. כמו כן יעסוק הפרק במבצעי החפש והשמד שהיו הטקטיקה האמריקנית במטרה לגרום לכוחות הקומוניסטיים אבדות גדולות ככל האפשר בכל התנגשות צבאית (ספירת גופות).

בפרק זה ראיין המדריך הראשי של המכללה סא"ל במיל גדעון שרב את ד"ר טל טובי מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן 

סדרת פודקאסטים זו הופקה על ידי תמיר דורטל