Jøss‽

#114 - LIVE: Løgn for å beskytte robotfølelser, regnefeil med døden til følge, frukthandler i 8 dimensjoner, og molekylvekten til promp.

May 10, 2023 plingplong Season 2023 Episode 114
#114 - LIVE: Løgn for å beskytte robotfølelser, regnefeil med døden til følge, frukthandler i 8 dimensjoner, og molekylvekten til promp.
Jøss‽
More Info
Jøss‽
#114 - LIVE: Løgn for å beskytte robotfølelser, regnefeil med døden til følge, frukthandler i 8 dimensjoner, og molekylvekten til promp.
May 10, 2023 Season 2023 Episode 114
plingplong

Fire raringer møttes foran et levende publikum, for å kile folk langt opp i nesa: Velger folk å lyve for å beskytte en robots følelser? Blir du lettere eller tyngre av å slippe en fis? Hvordan kan en regnefeil gi blod og gørr foran titusenvis av mennesker? Og hvordan kan stabling av frukt gi deg matematikkfagets høyest hengende utmerkelse?

Raringer:
Inga Strümke (@strumkis),
Torkild Jemterud (@torkildjemterud),
Eli Bæverfjord Rye (@elibrye),
Andreas Wahl (@andreas__wahl)

Show Notes

Fire raringer møttes foran et levende publikum, for å kile folk langt opp i nesa: Velger folk å lyve for å beskytte en robots følelser? Blir du lettere eller tyngre av å slippe en fis? Hvordan kan en regnefeil gi blod og gørr foran titusenvis av mennesker? Og hvordan kan stabling av frukt gi deg matematikkfagets høyest hengende utmerkelse?

Raringer:
Inga Strümke (@strumkis),
Torkild Jemterud (@torkildjemterud),
Eli Bæverfjord Rye (@elibrye),
Andreas Wahl (@andreas__wahl)