Fana og Ytrebygda kirker

Vintreet og bonden

May 06, 2020 Fana sokn
Fana og Ytrebygda kirker
Vintreet og bonden
Chapters
Fana og Ytrebygda kirker
Vintreet og bonden
May 06, 2020
Fana sokn

I denne episoden snakkar Lars Martin Hol, Maren Tischendorf og Per Inge Hove om preiketeksten og passande salmar for komande søndag som denne gongen er 5. søndag i påsketida. Preiketeksten er henta frå evangeliet etter Johannes, kapittel 15, vers 1-8.

Praten går om Maren sin erfaring med vingard, læra om væren, modernisme og mykje meir!

Preludium er del 4 frå "O Gott, du frommer Gott" - ein partita av Johann Sebastian Bach (BWV 767) spelt av kantor i Fana Ann Toril Lindstad
Postludium er dagens salme "Vi rekker våre hender frem" spelt av Per Inge Hove.

Show Notes

I denne episoden snakkar Lars Martin Hol, Maren Tischendorf og Per Inge Hove om preiketeksten og passande salmar for komande søndag som denne gongen er 5. søndag i påsketida. Preiketeksten er henta frå evangeliet etter Johannes, kapittel 15, vers 1-8.

Praten går om Maren sin erfaring med vingard, læra om væren, modernisme og mykje meir!

Preludium er del 4 frå "O Gott, du frommer Gott" - ein partita av Johann Sebastian Bach (BWV 767) spelt av kantor i Fana Ann Toril Lindstad
Postludium er dagens salme "Vi rekker våre hender frem" spelt av Per Inge Hove.