Fana og Ytrebygda kirker

Kristi himmelfart - meir enn berre ein inneklemt fridag

May 19, 2020 Fana sokn
Fana og Ytrebygda kirker
Kristi himmelfart - meir enn berre ein inneklemt fridag
Chapters
Fana og Ytrebygda kirker
Kristi himmelfart - meir enn berre ein inneklemt fridag
May 19, 2020
Fana sokn

Samtalen går om dei inneklemte dagane Kristi himmelfart og søndag før pinse. Kor vart det av Jesus etter himmelfarten? Kor er han i dag? Får vi endeleg svaret på kva det vil seie å ha Jesus i hjartet? Dette - og meire til - får du høyre om i denne episoden!

Panelet består som vanleg av prestane Lars Martin Hol og Maren Tischendorf, og organist Per Inge Hove. Preiketekstane er henta frå Markus, kapittel 16, vers 19-20 (Krist himmelfartsdag) og Johannes, kapittel 15, vers 26-27 (søndag før pinse).

Preludium er del 1 frå "O Gott, du frommer Gott" og postludium er del 9 frå same partita (BWV 767) av Johann Sebastian Bach. Begge stykkene er spelt av kantor i Fana, Ann Toril Lindstad.

Show Notes

Samtalen går om dei inneklemte dagane Kristi himmelfart og søndag før pinse. Kor vart det av Jesus etter himmelfarten? Kor er han i dag? Får vi endeleg svaret på kva det vil seie å ha Jesus i hjartet? Dette - og meire til - får du høyre om i denne episoden!

Panelet består som vanleg av prestane Lars Martin Hol og Maren Tischendorf, og organist Per Inge Hove. Preiketekstane er henta frå Markus, kapittel 16, vers 19-20 (Krist himmelfartsdag) og Johannes, kapittel 15, vers 26-27 (søndag før pinse).

Preludium er del 1 frå "O Gott, du frommer Gott" og postludium er del 9 frå same partita (BWV 767) av Johann Sebastian Bach. Begge stykkene er spelt av kantor i Fana, Ann Toril Lindstad.