Fantoomgroei

Trump, de fascisten en wat oer-Hollandse gezelligheid

January 15, 2021 Hendrik Noten & Sander Heijne Episode 1
Fantoomgroei
Trump, de fascisten en wat oer-Hollandse gezelligheid
Show Notes

De mannen wilden het jaar rustig en optimistisch beginnen, maar de mislukte staatsgreep in de Verenigde Staten bracht Sander ertoe om het boek De Anatomie van het Fascisme uit de kast te trekken. Aan de hand van dit standwerk van de Amerikaanse hoogleraar Robert O. Paxton, analyseren Sander en Hendrik wat de bestorming van het Capitool ons leert over de staat van de democratie in de VS. Maar ook welke lessen we hier in Nederland uit moeten trekken, met oog op de verkiezingen in maart.