Mrs Carpe Diem

Love story

March 28, 2020 Noémi Bogyó
Mrs Carpe Diem
Love story
Show Notes

Skutočný príbeh o tom, po čom túžia ženy a po čom túžia muži, čo vadí mužom na ženách a čo ženám na mužoch a vymyslený príbeh inšpirovaný kultovým filmom Love story nakrúteným na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Ericha Segala.
Photo by Simon Matzinger from Pexels