Mrs Carpe Diem

Mysteriózny príbeh o Satanovi, ktorý hlásal v Moskve vieru

April 12, 2020 Noémi Bogyó
Mrs Carpe Diem
Mysteriózny príbeh o Satanovi, ktorý hlásal v Moskve vieru
Show Notes

Rozprávky skutočné a vymyslené o viere, o ceste do Damasku a mysteriózny príbeh z románu Bulgakova, Majster a Margaréta, o tom, ako prišiel Satan do Moskvy hlásať vieru ateistom.

Ilustrácia: Pixabay - msandersmusic