Mrs Carpe Diem

Stratený čas

April 25, 2020 Noémi Bogyó
Mrs Carpe Diem
Stratený čas
Show Notes

O čase, ktorý je nehmatateľný, ťažko definovateľný, ktorý plynie a tyká v nás. Príbehy o stratenom čase a o nájdení strateného času. Odpovede na otázky, skadiaľ prichádzame a kam odchádzame a spolu s Momo odhalíme aj tajomstvá, ktoré sú hlboko ukryté v nás. Úryvok z románu Michael Ende, Dievčatko Momo a stratený čas. 

Ilustrácia: Geralt-Pixabay