Solsagt

Magnus Korpås, NTNU: Sol og batterier i energisystemet.

October 21, 2020 Benjamin Myklebust Rød Season 2 Episode 4
Solsagt
Magnus Korpås, NTNU: Sol og batterier i energisystemet.
Show Notes

Hvordan passer sol inn sammen med vindkraft, vannkraft, batterier, og mellomlandsforbindelser? Kan vi se på batterier i nettet på samme måte som vannkraftreservoirer? Og passser egentlig sol inn i det norske kraftmarkedet? Hør Magnus Korpås som er professor på NTNU i denne ukens podcast fra Solenergiklyngen.

Magnus Korpås sin ansatteside på NTNU
https://www.ntnu.no/ansatte/magnus.korpas

I samtalen er vi også inn på NVEs solenergiscenario for 2040. En oppdatering av disse scenarionene legger NVE fram allerede 29.10. 
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/storstilt-elektrifisering-de-neste-20-arene-valgene-vi-tar-far-konsekvenser/