Solsagt

Brage W. Johansen, Heimdall Power: Kan en elektronikk-kule laget i Stavanger revolusjonere strømnettet?

March 24, 2021 Season 3 Episode 12
Solsagt
Brage W. Johansen, Heimdall Power: Kan en elektronikk-kule laget i Stavanger revolusjonere strømnettet?
Show Notes

Heimdall Power produserer Neuron, en kule nettselskapene kan feste på overføringskablene i overføringsnettet.  Da kan nettselskaper, som mange steder ikke vet mye om verken driftsbetingelser eller feil, få mer kunneskap om bl.a. ising på kabler, temperatur, eller feil.

Hør CEO i Heimdall Power fortelle om mulighetene teknologien gir, og om hvorfor den norrøne guden Heimdall er logoen.