Slovo do karantény z farnosti Brno - Žebětín Podcast Artwork Image

Slovo do karantény z farnosti Brno - Žebětín

Jiří

Recent Episodes

3. neděle v mezidobí B - 2. čtení z Prvního listu Korintským; 7,29-31January 24, 2021 Episode artwork 2.neděle v mezidobí B - 1. čtení z První knihy Samuelovy;3,3b-10.19January 17, 2021 Episode artwork Svátek Křtu Páně - evangelium podle Marka; 1,6b-11January 10, 2021 Episode artwork Slavnost Zjevení Páně - 1. čtení z knihy proroka Izajáše; 60,1-6January 01, 2021 Episode artwork Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy; 6,22-27January 01, 2021 Episode artwork Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - evangelium podle Lukáše; 2,22-40December 27, 2020 Episode artwork Slavnost Narození Páně - 1.čtení z knihy proroka Izajáše; 52,7-10December 25, 2020 Episode artwork 4.neděle adventní - evangelium podle Lukáše;1,26-38December 20, 2020 Episode artwork 3. neděle adventní - druhé čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům; 5,16-24December 12, 2020 Episode artwork Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - evangelium podle Lukáše; 1,26-38 December 08, 2020 Episode artwork 2. neděle adventní - evangelium podle Marka; 1,1-8December 06, 2020 Episode artwork 1. neděle adventní - evangelium podle Marka;13,33-37November 29, 2020 Episode artwork Pátek 34. týdne v mezidobí - evangelium podle Lukáše; 21,29-33November 27, 2020 Episode artwork Slavnost Ježíše Krista Krále - Evangelium podle Matouše; 25,31-46November 22, 2020 Episode artwork Čtvrtek 33. týdne v mezidobí - evangelium podle Lukáše; 19,41-44November 19, 2020 Episode artwork 33.neděle v mezidobí A - evangelium podle Matouše; 25,14-30November 14, 2020 Episode artwork Památka sv. Anežky České, panny - 1. čtení z listu Koloským; 3,12-17November 13, 2020 Episode artwork Památka sv. Martina, biskupa - evangelium podle Matouše; 25,31-40November 11, 2020 Episode artwork 32.neděle v mezidobí A - evangelium podle Matouše; 25,1-13November 07, 2020 Episode artwork Pátek 31. týdne v mezidobí - evangelium podle Lukáše; 16,1-8November 06, 2020 Episode artwork Úterý 31. týdne v mezidobí - evangelium podle Lukáše; 14,15-24November 03, 2020 Episode artwork Slavnost Všech svatých - druhé čtení z 1.listu Janova; 3,1-3November 01, 2020 Episode artwork Pátek 30. týdne v mezidobí - evangelium podle Lukáše; 14,1-6October 30, 2020 Episode artwork Úterý 30. týdne v mezidobí - Evangelium podle Lukáše; 13,18-21October 27, 2020 Episode artwork