NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 06 - Hamar Og Lillehammer Julebrus

December 06, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 6
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 06 - Hamar Og Lillehammer Julebrus
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 06 - Hamar Og Lillehammer Julebrus
Dec 06, 2020 Season 2 Episode 6
NostalGeeks

Vi testerHamar Og Lillehammer Julebrus fra Ringnes i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

Vi testerHamar Og Lillehammer Julebrus fra Ringnes i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)