NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 06 - Hamar Og Lillehammer Julebrus

December 06, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 6
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 06 - Hamar Og Lillehammer Julebrus
Show Notes

Vi testerHamar Og Lillehammer Julebrus fra Ringnes i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show