NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 14 - Dahls Julebrus

December 14, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 14
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 14 - Dahls Julebrus
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 14 - Dahls Julebrus
Dec 14, 2020 Season 2 Episode 14
NostalGeeks

 Vi tester Dahls Julebrus fra Ringnes i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

 Vi tester Dahls Julebrus fra Ringnes i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)