NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 15 - Hansa Julebrus

December 15, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 15
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 15 - Hansa Julebrus
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 15 - Hansa Julebrus
Dec 15, 2020 Season 2 Episode 15
NostalGeeks

 Vi tester Hansa Julebrus fra Hansa Borg Bryggerier i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

 Vi tester Hansa Julebrus fra Hansa Borg Bryggerier i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)