NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 17 - The Show Must Go On

December 17, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 17
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 17 - The Show Must Go On
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 17 - The Show Must Go On
Dec 17, 2020 Season 2 Episode 17
NostalGeeks

 Vi tester Vintersaga fra IKEA, Herrljunga Julmust og Apotekarnes Julmust i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

 Vi tester Vintersaga fra IKEA, Herrljunga Julmust og Apotekarnes Julmust i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)