NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 20 - Mack Julebrus

December 20, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 20
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 20 - Mack Julebrus
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 20 - Mack Julebrus
Dec 20, 2020 Season 2 Episode 20
NostalGeeks

 Vi tester Mack Julebrus i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

 Vi tester Mack Julebrus i dagens luke! 

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)