NostalGeeks

NostalGeeks Julebruskalender - 24 - Den Ultimate Julebrusen

December 24, 2020 NostalGeeks Season 2 Episode 24
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 24 - Den Ultimate Julebrusen
Chapters
NostalGeeks
NostalGeeks Julebruskalender - 24 - Den Ultimate Julebrusen
Dec 24, 2020 Season 2 Episode 24
NostalGeeks

Det er julaften og i den siste luka i kalenderen prøver vi å finne den ultimate julebrusen!

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)

Show Notes

Det er julaften og i den siste luka i kalenderen prøver vi å finne den ultimate julebrusen!

Med Thomas Meier, Jarle Espeland, Raymond Haugland og Hans Olav Breen

Support the show (https://www.patreon.com/nostalgeeks)