Giấc Mơ Định Cư Podcast Artwork Image

Giấc Mơ Định Cư

Tiểu Long

Cuộc đời là những chuyến đi. Chính những chuyến đi đó đã khai sáng cho tôi một giấc mơ để đời. Dù có nhiều chông gai trước mắt và trả giá bằng thời gian và tiền bạc nhưng tôi vẫn nuôi giấc mơ của đời mình. Hy vọng rằng tâm sự của tôi sẽ truyền niềm đam mê cho các bạn cùng chí hướng cùng nhau vượt qua những khó khăn và trở ngại đó để cùng nhau đạt được ước mơ & hạnh phúc. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại www.tieulonglv.com & www.tieulongfx.com.

"The More You Can Get Yourself to Do Hard Things, the More Success You’ll Achieve"

Recent Episodes

Làm Sao Để Định Cư Bồ Đào Nha 3 Thế Hệ - Giấc Mơ Định Cư #18October 03, 2020 Episode artwork Thay Đổi Tư Duy Sẽ Thay Đổi Vận Mệnh - Giấc Mơ Định Cư #17June 24, 2020 Episode artwork Về Hưu Làm Gì Để Sống - Giấc Mơ Định Cư #16June 07, 2020 Episode artwork Phong Thủy Cải Vận - Giấc Mơ Định Cư #15May 26, 2020 Episode artwork Định Cư Châu Âu Dễ Hay Khó - Giấc Mơ Định Cư #14May 22, 2020 Episode artwork Đầu Tư Gì Thời Covid-19 - Giấc Mơ Định Cư #13May 21, 2020 Episode artwork Về Vườn Ở Đà Lạt Hay Nha Trang Hay Đà Nẵng - Giấc Mơ Định Cư #12May 16, 2020 Episode artwork Sướng Trước Khổ Sau Hay Khổ Trước Sướng Sau - Giấc Mơ Định Cư #11May 14, 2020 Episode artwork Trường Quốc Tế Hay Du Học Hay Định Cư - Giấc Mơ Định Cư #10May 08, 2020 Episode artwork Dạy Con Làm Giàu Dễ Hay Khó - Giấc Mơ Định Cư #9May 06, 2020 Episode artwork Học Hay Không Học Đại Học Vẫn Giàu Như Ai - Giấc Mơ Định Cư #8May 06, 2020 Episode artwork Mua Gì Thời Covid-19 - Giấc Mơ Định Cư #7April 06, 2020 Episode artwork Kế Hoạch Đầu Tư Tài Chính Thành Công - Giấc Mơ Định Cư #6March 31, 2020 Episode artwork Học Tiếng Anh Dễ Hay Khó - Giấc Mơ Định Cư #5March 30, 2020 Episode artwork Học Nghề Gì Để Sống Và Định Cư Ở Nước Ngoài - Giấc Mơ Định Cư #4March 29, 2020 Episode artwork Cánh Cửa Này Đóng Lại Thì Cánh Cửa Khác Mở Ra - Giấc Mơ Định Cư #3March 28, 2020 Episode artwork Làm Gì Thời Covid-19 - Giấc Mơ Định Cư #2March 28, 2020 Episode artwork Có Sức Khỏe Là Có Tất Cả - Giấc Mơ Định Cư #1March 27, 2020 Episode artwork