Giấc Mơ Định Cư

Học Hay Không Học Đại Học Vẫn Giàu Như Ai - Giấc Mơ Định Cư #8

May 06, 2020 Tiểu Long Season 1 Episode 8
Giấc Mơ Định Cư
Học Hay Không Học Đại Học Vẫn Giàu Như Ai - Giấc Mơ Định Cư #8
Chapters
Giấc Mơ Định Cư
Học Hay Không Học Đại Học Vẫn Giàu Như Ai - Giấc Mơ Định Cư #8
May 06, 2020 Season 1 Episode 8
Tiểu Long

Cuộc đời là những chuyến đi. Chính những chuyến đi đó đã khai sáng cho tôi một giấc mơ để đời. Dù có nhiều chông gai trước mắt và trả giá bằng thời gian và tiền bạc nhưng tôi vẫn nuôi giấc mơ của đời mình. Hy vọng rằng tâm sự của tôi sẽ truyền niềm đam mê cho các bạn cùng chí hướng cùng nhau vượt qua những khó khăn và trở ngại đó để cùng nhau đạt được ước mơ & hạnh phúc.

Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại www.tieulonglv.com & www.tieulongfx.com.

"The More You Can Get Yourself to Do Hard Things, the More Success You’ll Achieve"

Show Notes

Cuộc đời là những chuyến đi. Chính những chuyến đi đó đã khai sáng cho tôi một giấc mơ để đời. Dù có nhiều chông gai trước mắt và trả giá bằng thời gian và tiền bạc nhưng tôi vẫn nuôi giấc mơ của đời mình. Hy vọng rằng tâm sự của tôi sẽ truyền niềm đam mê cho các bạn cùng chí hướng cùng nhau vượt qua những khó khăn và trở ngại đó để cùng nhau đạt được ước mơ & hạnh phúc.

Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại www.tieulonglv.com & www.tieulongfx.com.

"The More You Can Get Yourself to Do Hard Things, the More Success You’ll Achieve"