Tủ mát, tủ đông siêu thị Toàn Cầu Sterna Podcast Artwork Image

Tủ mát, tủ đông siêu thị Toàn Cầu Sterna

Tủ mát, tủ đông siêu thị

Hiện nay, trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, nhu cầu sử dụng tủ đông trưng bày siêu thị để bảo quản Các loại thịt cá tươi hoặc thị cá đông lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng tăng lên rõ rệt. Một trong những yếu tố khiến người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng thịt được bày bán trong tủ chính là điều kiện bảo quản thịt rất tốt. Thịt sẽ được trưng bày trong các tủ đông hoặc tủ mát siêu thị và bảo quản thịt tươi.

Recent Episodes