NORDE

Hastedigitalisering i skolen - debatt

May 10, 2020 Heidi Austlid,Einar Duenger Bøhn,Ingrid Somdal,Marthe Moe,Bår Stenvik-Åmodt Vinje,Inga Strumke Season 1 Episode 5
NORDE
Hastedigitalisering i skolen - debatt
Show Notes

Dagens tema er hastedigitalisering i skolen.  Plutselig er norske barn kastet inn i et digitalt klasserom, og lærerne tar i bruk kommersielle løsninger i all hast. Risikerer vi at vi i farten lar Google legge premissene for framtidas læreplaner? Hva med familier som ikke har like mange laptoper som barn? Digitaliseringen i skolen gjør nå hopp som ellers hadde tatt flere år, men hvilke diskusjoner rekker vi ikke å ta, og hvem har kontroll over hva som er trygt? For å prøve å bli klokere på hvor det går, har jeg fått med meg

Heidi Austlid, administrerende direktør hos IKT-Norge 

Einar Duenger Bøhn, Professor i filosofi på Universitetet i Agder 

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder for utdanning og forskning hos Abelia 

 Bår Stenvik,Journalist og forfatter

Marthe Moe, Læremiddelansvarlig hos Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
Inga Strumke- phd , vert