NORDE

Forklarbar kunstig intelligens

October 15, 2020 NORDE Season 1 Episode 13
NORDE
Forklarbar kunstig intelligens
Show Notes

Både offentlig sektor og det private næringslivet tar i bruk, og vurderer å ta i bruk, løsninger basert på kunstig intelligens. 

Én av grunnene til at noen anvendelser blir med vurderingene, er at de juridiske rammene er uklare eller vanskelige å forholde seg til. Ett stort og vanskelig spørsmål er: Hvordan skal man forklare hva det kunstig intelligente systemet som tar beslutninger, har skjønt?@Vi diskuterer med jurist Christian Bendiksen og forsker Anders Løland.