NORDE

Styring av internett - med Bjørn Svenungsen (FHS) og Håkon Bergsjø (NSM)

October 26, 2020 NORDE Season 1 Episode 15
NORDE
Styring av internett - med Bjørn Svenungsen (FHS) og Håkon Bergsjø (NSM)
Show Notes

Hvilke prinsipper styrer internett, og i hvilken grad er disse
prinsippene under press i dagens globale politiske klima? Da internett
ble skapt ble det bygget på noen grunnprinsipper, som åpenhet og frihet.
Disse prinsippene var verdivalg som var preget av Internetts historiske
bakgrunn. Siden er maktbalansen i verden forskjøvet, hvordan vil det
påvirke styring av Internett fremover?
Gjester er Bjørn Svenungsen og Håkon Bergsjø. Bjørn Svenungsen har
jobbet i Utenriksdepartementet i 20 år, blant annet i sikkerhetspolitisk
avdeling og som fagdirektør for internasjonal cyberpolitikk. Han er i
dag forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole.
Håkon Bergsjø er avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han
har jobbet 20 år i forsvaret og er spesialisert på digital sikkerhet, og
har publisert en rekke bøker om temaer som digital sikkerhet og også
digital etikk.Samtalen ledes av Leonora Onarheim Bergsjø, leder av NORDE (Norsk råd
for digital etikk).