NORDE

Internett – en maktpolitisk verktøy? Bjørn Sveningsen og Håkon Bergsjø.

October 28, 2020 NORDE Season 1 Episode 17
NORDE
Internett – en maktpolitisk verktøy? Bjørn Sveningsen og Håkon Bergsjø.
Show Notes

Gjester er Bjørn Sveningsen og Håkon Bergsjø.
Bjørn Svenungsen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved
Forsvarets Høgskole. Han har jobbet i Utenriksdepartementet i 20 år,
blant annet i sikkerhetspolitisk avdeling og som fagdirektør for
internasjonal cyberpolitikk. Håkon Bergsjø er avdelingsdirektør i
Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har jobbet 20 år i forsvaret og har
publisert en rekke bøker, blant annet om digital sikkerhet og digital
etikk.
Vert er Leonora Bergsjø, leder for NORDE (Norsk råd for digital etikk).
Denne episoden er en del av en miniserie om digitalt medborgerskap.