NORDE

Personvern, helsehjelp og personvernombud

May 09, 2021 NORDE
NORDE
Personvern, helsehjelp og personvernombud
Show Notes

Avveininger mellom personvern og helsehjelp: Hva veier tyngst, hva er personvernombudets rolle og hva skjedde på OUS? Samtale med jurist Naomi Lintvedt og lege Helga Brøgger.