TRITHUCVN's Podcast
“Đầm lầy Washington” và “Chính phủ ngầm”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Đầm lầy Washington” và “Chính phủ ngầm”
Nov 25, 2020
William

Kết quả cuối cùng liên quan đến cuộc chiến pháp lý trong tổng tuyển cử của Mỹ năm 2020 vẫn bỏ ngỏ. Dù vậy, qua cuộc bầu cử lần này cũng cho công luận thế giới thấy nhiều điều khuất tất trong quá khứ. Chẳng hạn như cái gọi là “Đầm lầy Washington” và “Chính phủ ngầm” (Deep state) trong nước Mỹ mà trước đây ít được đề cập đến.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/dam-lay-washington-va-chinh-phu-ngam.html