TRITHUCVN's Podcast
Kimberly Ells- Cảnh giác với nền giáo dục xã hội hóa toàn cầu
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Kimberly Ells- Cảnh giác với nền giáo dục xã hội hóa toàn cầu
Mar 05, 2021
William

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức đối tác đang cố gắng thống trị hệ thống giáo dục toàn cầu bằng cách quy chuẩn lại tiêu chuẩn giáo dục, nhằm tuyên truyền quyền tự do tình dục của trẻ em song song với các triết lý xã hội chủ nghĩa và tư tưởng anti-family (chống lại gia đình) cho người trẻ tuổi trên phạm vi toàn thế giới.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/kimberly-ells-canh-giac-voi-nen-giao-duc-xa-hoi-hoa-toan-cau.html