TRITHUCVN's Podcast
Gordon Chang: Liệu Trung Quốc có thể ngăn chặn một cuộc cách mạng ở Cuba?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Gordon Chang: Liệu Trung Quốc có thể ngăn chặn một cuộc cách mạng ở Cuba?
Jul 23, 2021
William

“Đả đảo chế độ độc tài,” Pedro Del Cueto thốt lên với một phóng viên NewsHour của PBS. “Đả đảo gia đình trị Castro. Đả đảo những con chó cộng sản.”

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/gordon-chang-lieu-trung-quoc-co-the-ngan-chan-mot-cuoc-cach-mang-o-cuba.html