Produktledelse: Skjær vekk skiten Podcast Artwork Image

Produktledelse: Skjær vekk skiten

Haakon Andre Elveslett Jensen

Fagfeltet produktledelse handler om hvordan digitale produkter og tjenester blir til. Produktledelse er sentralt for alle som jobber i selskaper der innovasjon og digitalisering er sentrale prosesser. I denne podkasten møter du gjester som prater om sentrale tema knyttet til det å skape digitale produkter. Tema vil spenne fra teknologi, markedsføring, skalering og vekst, til strategi, kultur, kaos og kontroll. Det skal handle alt fra innovasjon til forvaltning, fra folk til teknologi. Les mer på produktledelse.com

Recent Episodes