Тик Так и Зорка

Понеделник, 19 Јуни

June 20, 2023 Тик Так и Зорка Season 5 Episode 61
Понеделник, 19 Јуни
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник, 19 Јуни
Jun 20, 2023 Season 5 Episode 61
Тик Так и Зорка

Зорка е на одмор, жешкото столче го држи Ива и веднаш сака да го тестира Тик Так колку е физички спремен. Имаме гатанки, бескорисни факти и еден куп муабет. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Зорка е на одмор, жешкото столче го држи Ива и веднаш сака да го тестира Тик Так колку е физички спремен. Имаме гатанки, бескорисни факти и еден куп муабет. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.