The O Word Podcast Artwork Image

The O Word

Welsh National Opera

Explore the world of opera with Welsh National Opera’s new podcast, The O Word. Join journalist and opera enthusiast Gareth Jones as he explores the world of opera, both on stage and beyond it. With guests ranging from internationally-renowned musicians to leading figures in arts and culture, Gareth tries to answer some of opera’s burning questions. | Ymunwch â'r newyddiadurwr sy'n frwd dros opera, Gareth Jones, yn ei archwiliad o fyd opera, ar y llwyfan a thu hwnt. Gyda gwesteion yn amrywio o gerddorion adnabyddus ledled y byd i ffigyrau amlwg o fewn y celfyddydau, diwylliant a thu hwnt, bydd Gareth yn ceisio datrys rhai o bynciau llosg byd opera.

Recent Episodes