The O Word Podcast Artwork Image

The O Word

Welsh National Opera

An Artist's Journey - In this three-part special, we explore the journey of an artist from their first exposure to classical music through to their first professional performance. Guest hosts Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans and Tianyi Lu reflect on their own musical journeys while considering the major milestones in a young artist’s trajectory from their youth and vocational training to their first steps towards a professional career.—Taith yr Artist - Yn y rhifyn teiran arbennig hwn byddwn yn dilyn siwrnai artistiaid o’u cysylltiad cyntaf â cherddoriaeth glasurol hyd at eu perfformiad proffesiynol cyntaf. Bydd Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans a Tianyi Lu yn myfyrio ar eu siwrneiau cerddorol eu hunain, gan ystyried y cerrig milltir pwysig ar hyd llwybr yr artist ifanc, o’i ieuenctid a’i hyfforddiant galwedigaethol hyd at ei gamau cyntaf tuag at yrfa broffesiynol.

Recent Episodes