Cipolwg Podcast Artwork Image

Cipolwg

Welsh National Opera

Ymunwch â'r comedïwr a'r newyddiadurwr Lorna Prichard, sydd wedi bod â diddordeb gydol oes mewn opera ers iddi weld ei hopera gyntaf yn chwech oed yn Rhyl, wrth iddi gymryd ‘cipolwg’ ar y byd opera. Caiff Lorna sgwrs â chantorion, arweinwyr, arbenigwyr ac aelodau'r gynulleidfa wrth archwilio byd rhyfedd a gwych opera a cherddoriaeth glasurol. | Join comedian, journalist and lifelong opera fan Lorna Prichard as she glances into the world of opera. Lorna interacts with singers, conductors, experts and audience members whilst investigating the weird and wonderful side of opera and classical music.

Recent Episodes