Sannsynligvis VIKTIG

Hvordan vet vi hvor tørr sommeren i Europa blir? / How to make a seasonal forecast

March 25, 2022 Norsk Regnesentral Season 3 Episode 14
Hvordan vet vi hvor tørr sommeren i Europa blir? / How to make a seasonal forecast
Sannsynligvis VIKTIG
More Info
Sannsynligvis VIKTIG
Hvordan vet vi hvor tørr sommeren i Europa blir? / How to make a seasonal forecast
Mar 25, 2022 Season 3 Episode 14
Norsk Regnesentral

Hvor varmt og tørt kan det komme til å bli i Europa denne sommeren? Og hva er et sesongvarsel, hva kan det brukes til? Hvorfor kan et sesongvarsel si noe om hvordan sommeren blir i Europa, men ikke akkurat der du bor? 
Thordis Thorarinsdottir og Alex Lenkoski fra NR forklarer hvorfor sesongvarsler har blitt et nyttig verktøy. Vi får det ferskeste sesongvarselet - der deler av Europa peker seg spesielt ut.
Denne episoden er på engelsk.

How hot and dry can this summer in Europe become? And what is seasonal forecasting? How can seasonal forecasts be utilised? Why is it that seasonal forecasts make sense for a region like Scandinavia, but not for your exact location? Thordis Thorarinsdottir and Alex Lenkoski from NR explain why seasonal forecasts have become a useful tool in recent years, and discuss how the current forecast for the 2022 European summer might be ominous.
This episode is in english.

En podcast fra Norsk Regnesentral med Anders Løland i studio.
Produsent er Elin Ruhlin Gjuvsland.

https://nr.no

Show Notes

Hvor varmt og tørt kan det komme til å bli i Europa denne sommeren? Og hva er et sesongvarsel, hva kan det brukes til? Hvorfor kan et sesongvarsel si noe om hvordan sommeren blir i Europa, men ikke akkurat der du bor? 
Thordis Thorarinsdottir og Alex Lenkoski fra NR forklarer hvorfor sesongvarsler har blitt et nyttig verktøy. Vi får det ferskeste sesongvarselet - der deler av Europa peker seg spesielt ut.
Denne episoden er på engelsk.

How hot and dry can this summer in Europe become? And what is seasonal forecasting? How can seasonal forecasts be utilised? Why is it that seasonal forecasts make sense for a region like Scandinavia, but not for your exact location? Thordis Thorarinsdottir and Alex Lenkoski from NR explain why seasonal forecasts have become a useful tool in recent years, and discuss how the current forecast for the 2022 European summer might be ominous.
This episode is in english.

En podcast fra Norsk Regnesentral med Anders Løland i studio.
Produsent er Elin Ruhlin Gjuvsland.

https://nr.no