Sannsynligvis VIKTIG

Sommerjobb på NR : Semi-automatiske saksbehandlere og prognoser for modning av plommer

September 30, 2022 Norsk Regnesentral Season 3 Episode 18
Sannsynligvis VIKTIG
Sommerjobb på NR : Semi-automatiske saksbehandlere og prognoser for modning av plommer
Show Notes

Marie Fleisje studerer språkteknologi ved Universitetet i Oslo og Henrik Nordtorp studerer biostatistikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I sommer har begge vært forskningsassistenter ved Norsk Regnesentral. Vi snakker om hvorfor de studerer henholdsvis språkteknologi og biostatistikk, hva de har jobbet med i sommer og hva de kanskje vil jobbe med når de er ferdige med utdannelsen.
En podcastserie produsert av Norsk Regnesentral med Anders Løland i studio. Produsent: Elin Ruhlin Gjuvsland

https://nr.no