Sannsynligvis VIKTIG

Forsker Ingrid har vært på tokt

April 25, 2023 Norsk Regnesentral Season 4 Episode 21
Sannsynligvis VIKTIG
Forsker Ingrid har vært på tokt
Show Notes

Ingrid Utseth fra NR har vært på akustikktokt med Havforskningsinstituttet. Etter toktet sitter Ingrid igjen med et laaaangt bilde som kommer fra ekkoloddet til forskningsfartøyet Ingrid var på. Vi snakker om hvorfor og hvordan hun jobber med automatisk tolkning av slike data fra ekkolodd. 
Av Norsk Regnesentral med Anders Løland i studio. Produsent: Elin Ruhlin Gjuvsland.

https://nr.no