Sannsynligvis VIKTIG

Hva er språkteknologi (eller NLP)? Med Pierre Lison

September 23, 2020 Norsk Regnesentral Season 1 Episode 5
Sannsynligvis VIKTIG
Hva er språkteknologi (eller NLP)? Med Pierre Lison
Show Notes
Hvordan kan vi gjøre om språk til tall? Og hva kan vi bruke språkteknologi til? Vi blir klokere sammen med Pierre Lison, seniorforsker ved Norsk Regnesentral og førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. 
En podcast med Anders Løland, Norsk Regnesentral. Produsent: Elin Ruhlin Gjuvsland

https://nr.no