Internet s rozumem Podcast Artwork Image

Internet s rozumem

Internet s rozumem

Bezpečný internet, kyberšikana, dezinformace, nebezpečí na internetu, falešné zprávy. Tato a další podobná slova jsou v poslední době často skloňována jak v médiích, tak mezi lidmi. A je to dobře. Internet se totiž v posledních letech proměnil z dobrého sluhy na zlého pána. Mnozí lidé si však riziko stále neuvědomují nebo jej podceňují. Příkladů jak internet ovlivňuje chování lidí, a mění tak jejich život ku prospěchu někoho jiného, je celá řada. Zejména děti a teenageři jsou vystaveni velkým rizikům a jejich současné chování bude mít dopady na jejich budoucnost jak osobní, tak pracovní. Nejen těmto tématům se věnuje podcast Internet s rozumem.
Episodes