Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Mared Llywelyn

September 09, 2020 Mari Elen Season 1 Episode 1
Gwrachod Heddiw
Trafod hefo Mared Llywelyn
Show Notes

"Ma'n ffrindia fi'n d'eud fi 'sa'r person cynta' i ga'l fy hudo mewn i ymuno hefo cult"
Sgwrs gyda'r dramodydd Mared Llywelyn am ei natur cenedlaetholgar, ei bro, ei chyfnod yn y brifysgol a Hocus Pocus. 

Mwynhewch!