Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Gwennan Mair Jones

September 24, 2020 Mari Elen Season 1 Episode 2
Gwrachod Heddiw
Trafod hefo Gwennan Mair Jones
Show Notes

Piriyds, Corff, Dyslecsia a tylluan o'r enw Bili. Sgwrs onest hefo Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, Gwennan Mair Jones. 
"Os dani'n meddwl am y classics... dwi methu hedfan na?" 

Mwynhewch sgwrs hyfryd hefo gwrach hyfryd.