Hoe de GGZ verandert

3. Betrekken van het systeem - Beschermjassen

September 12, 2020 Carlijn Welten Season 1 Episode 3
Hoe de GGZ verandert
3. Betrekken van het systeem - Beschermjassen
Show Notes

'Diep geloof in het belang van het betrekken van de (grotere) familie. Aandacht hebben voor (vergeten) familie-verhalen en samen op zoek gaan naar de kracht en de wijsheid die er altijd binnen een familie te vinden is. Want onze familie is onze basis, hier moeten oplossingen gevonden worden.'

Dit vindt Kiltyn Tjin a Djie, een inspirerend en bevlogen familietherapeut, die maar niet begreep waarom de familie in de GGZ en de jeugdzorg zo uit beeld verdween. Ze richtte Beschermjassen op, een prachtige manier om samen met de behandelaar een vastgelopen systeem te horen, weer in hun kracht te zetten om ze zo weer zelfstandig verder te laten gaan. Na 1 à 2 interventies gaat 50% van deze gezinnen weer zonder hulpverlening verder. 

Voor deze podcast mocht ik een Beschermjassen-sessie bijwonen, spreek ik met de ouders van het desbetreffende gezin over hoe zij deze sessie hebben ervaren en vertelt Kitlyn mij over haar visie op het betrekken van de familie.