Social kontrol Podcast Artwork Image

Social kontrol

Offenberg-Rendtorff

En podcast om social kontrol, det sociale arbejde arbejde som har betydning for at hjælpe de involverede og om de samfundsforhold i Danmark som gør sig gældende for at forstå og handle på den sociale kontrol i familier.Podcasten tager udgangspunkt i bogen ´Gid du var død- kvinders fortællinger om at leve i parforhold hvor social kontrol er dominerende.
Episodes